พันธกิจ

บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ทำการประเมิน และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ให้กับสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สิน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ด้วยสาขาของบริษัทฯ ที่มีพนักงานที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ จึงสามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้มากที่สุด และจากประสบการณ์ที่ยาวนานของเราที่เปิดให้บริการมากว่า 25 ปี และได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านการประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภทแก่ท่าน

© .Siamappraisal and Srrvices Company