สาขาต่างจังหวัด
Img

  สาขาเชียงใหม่

  ผู้จัดการสาขา นายสุรศักดิ์ กอบหิรัญกุล
  โทร. 08 4502 9774
  ที่ตั้ง เลขที่ 459/29-30 ถนนเจริญเมือง
  ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 0 5324 5743, 0 5324 9974
  โทรสาร 0 5326 6068  สาขานครสวรรค์

  ผู้จัดการสาขา นายวสุพล บุญเพ็ง
  โทร. 09 3131 9333
  ที่ตั้ง เลขที่ ง. 112/308-309 ถนนเมฆสวรรค์
  ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ 0 5631 3884 - 5
  โทรสาร 0 5631 3886  สาขานครปฐม

  ผู้จัดการสาขา นายอุดร ลิปลั่ง
  โทร. 08 1870 6229
  ที่ตั้ง เลขที่ 28/48 ถนนยิงเป้า
  ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 0 3414 4831
  โทรสาร 0 3414 4832  สาขาสุพรรณบุรี

  ผู้จัดการสาขา นายอุดร ลิปลั่ง (รักษาการ)
  โทร. 08 1870 6229
  ที่ตั้ง เลขที่ 249/9 หมู่ 5
  ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  โทรศัพท์ 0 3550 3003
  โทรสาร -


  สาขาปทุมธานี

  ผู้จัดการสาขา นายคธาวุธ อุทุมมา
  โทร. 08 4451 1944
  ที่ตั้ง เลขที่ 69/9 หมู่ที่ 2 ถนนสายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว (ทล.3035)
  ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  โทรศัพท์ 0 2101 1293
  โทรสาร 0 2101 1294


  สาขานครราชสีมา

  ผู้จัดการสาขา นายวัจนะ ประเสริฐสังข์
  โทร. 08 8582 1545
  ที่ตั้ง เลขที่ 9 สมปกรณ์เพลส ถนนเซนต์เมรี่
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ 0 4400 5894
  โทรสาร -  สาขาร้อยเอ็ด

  ผู้จัดการสาขา นายพงษกร พิมโคตร
  โทร. 08 1974 6204
  ที่ตั้ง เลขที่ 37/53 ถนนสันติสุข
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 0 4351 5288
  โทรสาร 0 4351 5289  สาขากาฬสินธุ์

  ผู้จัดการสาขา นายพงษกร พิมโคตร ( รักษาการ )
  โทร. 08 1974 6204
  ที่ตั้ง เลขที่ 50/1 ถนนสุทธิเดช
  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4384 0181
  โทรสาร -  สาขามหาสารคาม

  ผู้จัดการสาขา นายสารพงษ์ สีทาแก
  โทร.09 5649 7816
  ที่ตั้ง เลขที่ 19/32 ถนนเทศบาลอาชา
  ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
  โทรศัพท์ 0 4372 1226
  โทรสาร -  สาขาขอนแก่น

  ผู้จัดการสาขา นายพัทยา เชื้อพระซอง
  โทร. 08 3616 9375
  ที่ตั้ง เลขที่ 148/23 หมู่ 2

  ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 0 4322 6338
  โทรสาร 0 4322 6339  สาขาอุบลราชธานี

  ผู้จัดการสาขา นายฤทธิรงค์ รอยศรี
  โทร. 06 2685 6966
  ที่ตั้ง เลขที่ 436-436/1 ถนนเทพโยธี
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 0 4524 0771
  โทรสาร 0 4524 0772  สาขาชลบุรี

  ผู้จัดการสาขา นายสหพัฒ ศุภรัตน์อังกูร
  โทร. 08 6912 6677
  ที่ตั้ง เลขที่ 377/123-4 โครงการศรีราชา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  โทรศัพท์ 0 3300 2378
  โทรสาร 0 3300 2379  สาขาสุราษฎร์ธานี

  ผู้จัดการสาขา นายสุชาติ นวลมุสิก
  โทร. 08 8383 2954
  ที่ตั้ง เลขที่ 18/64-66 หมู่บ้านมุกธานี 1 ถนนราษฎร์บำรุง
  ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 0 7722 2934, 0 7722 2969
  โทรสาร 0 7722 2844  สาขากระบี่

  ผู้จัดการสาขา นายอดิเทพ มีเพียร ( รักษาการ )
  โทร. 08 6278 8890
  ที่ตั้ง เลขที่ 1/13 หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ ถนนมหาราช
  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
  โทรศัพท์ 0 7563 1882
  โทรสาร 0 7563 1868  สาขาภูเก็ต

  ผู้จัดการสาขา นายกฤษฎา เพชรสุวรรณ
  โทร. 08 6682 9846
  ที่ตั้ง เลขที่ 128/55 หมู่บ้านท้อปแลนด์รัษฎา ถนนประชาอุทิศ
  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 0 7662 0725
  โทรสาร 0 7662 0724  สาขาหาดใหญ่

  ผู้จัดการสาขา นายรักษพล ปั้งวณิช ( รักษาการ )
  โทร. 08 0336 6655
  ที่ตั้ง เลขที่ 603/7 หมู่บ้านถาวรซิตี้ ถนนธรรมนูญวิถี
  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์ 0 7435 6470
  โทรสาร 0 7435 6471

© .Siamappraisal Company

Top