ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารอิสลาม
ธนาคารอิสลาม
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารทิสโก้


ธนาคารแห่งประเทศจีน
ธนาคารแห่งประเทศจีน
ธนาคารแห่งประเทศจีน
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารแห่งประเทศจีน
ธนาคารซีไอเอ็มบี
ธนาคารแห่งประเทศจีน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าผลงานของบริษัท
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารสแกนเดียม (ไทย) จำกัด
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
- บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- บริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด
- สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- บริษัทเงินทุนแอดว๊าน จำกัด (มหาชน)
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์
- กรุงเทพมหานคร
- การเคหะแห่งชาติ
- สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ( คณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายโรงไฟฟ้าขนอม )
- กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (กฟภ.)
- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
- บริษัท ปัญญากรุ๊ป จำกัด
- บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ศรีนครแลนด์ จำกัด
- บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- โครงการรอยัลราชดำริ
- โครงการเนเชอรัลปาร์ค
- โครงการเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท
- อาคารชุดโรแยลเจริญกรุง
- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็ก จำกัด (มหาชน)
- ห้างอิมพีเรียล อินเตอร์เนชั่นแนล ดีพาร์ทเม้นสโตร์
- เครือบริษัทเมเจอร์
- เซ็นทรัลพลาซ่า
- อิมพิเรียลพลาซ่า
- กฤษดามหานคร
- เอส ซี บี ปาร์ค
- โครงการพฤกษาเรียบเอสเตท
- บริษัท โฮมโปร จำกัด (มหาชน)
- ลาดพร้าวพลาซ่า
- ซาฟารีเวิร์ด
- บริษัท แสนสิริแลนด์ จำกัด
- บริษัท เอสทีพีแทเนจเม้นท์ จำกัด
- โรงแรมโกลเด้นแซนด์บีช ชะอำ
- โรงแรมเชอราตัน ภูเก็ต
- โรงแรมดุสิตลากูน่า
- โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท
- โรงแรมกะรนบีชรีสอร์ท
- โรงแรมรอยัลจอมมณี หนองคาย
- โรงแรมแม่น้ำ ถนนเจริญกรุง
- โรงแรมรีเจ้นท์ชะอำ
- โรงแรมเอ็น เอส ซี นครสวรรค์
- กลุ่มโรงแรมเอเชีย
- โรงพยาบาลบางซื่อ
- โรงพยาบาลสมิติเวช
- โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สะพานควาย
- โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9
- โรงแรมมณเฑียรพัทยา
- เกาะช้างทรอปิคาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
- เขาหลักปาล์มบีช รีสอร์ท
- กลุ่มบริษัท ที. โอ. เอ
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด
- อาคาร นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- อาคาร บริษัท ทิปโก้ แลนด์ จำกัด ถนนพระราม 6
- อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1
- บริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
- อาคารรัจนาการ ถนนสาทร
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- อาคารแสงทองธานี
- กลุ่มบริษัทในเครือเบทาโกร
- บริษัท โค้วยูฮะ อีซูซุเซลล์ จำกัด
- บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
- บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยามนิสสันบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด
- บริษัท ไชโยโอเอ จำกัด (กระดาษดับเบิ้ลเอ)
- กลุ่มบริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด
- กลุ่มบริษัท สหฟาร์ม จำกัด
- กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- บริษัท ไดโดมอน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เคนไซเซรามิค จำกัด
- บริษัท อีซูซุ ออโต้เซลล์ จำกัด
- สยามสินธร
- กลุ่มบางกอกแลนด์
- บริษัท รังสิยา อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
- ไทยพาณิชย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- บริษัท มหิศร จำกัด
- บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธรรมธานี จำกัด (ตึกช้าง)
- บริษัท ธนายง จำกัด
- บริษัท แลคตาซอย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท คิงพาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด
- สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์
- สนามกอล์ฟบลูแคนยอน ภูเก็ต
- บริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ผลิตกระแสไฟฟ้า)
- บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ผลิตสารเคมี)
- บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (ผลิตน้ำตาล)
- บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (โรงงานรีดเหล็ก) และบริษัทในเครือ
- บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด (ผลิตกรดกำมะถัน)
- บริษัท เซ็นจูรี่เท็กซ์ไทลส์ จำกัด (ทอผ้า)
- บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) (ผลิตผลไม้กระป๋อง)
- บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด (ประกอบรถยนต์ VOLVO)
- กลุ่มบริษัท สุราทิพย์ (โรงงานผลิตสุรา)
- บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด (โรงงานผลิตเบียร์)
- บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานทอผ้า)
- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก)
- เรือบรรทุกสินค้ากลุ่มพาณิชย์นาวี
- เรือท่องเที่ยวในกลุ่มซีทราน
- เรือเฟอรี่ กลุ่มสมุยเฟอรี่
- บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด (เครื่องบินเอกชน)
- บริษัท ทอปสยามมารีน จำกัด
- บริษัท บีพีเคเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท พรีเมี่ยมโทแบคโค (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เคทีบีลิสซิ่ง จำกัด
- บริษัท พิจิตรพันธุ์ไรซ์เพิลลิ่ง (2002) จำกัด
- บริษัท ซีเอ็มพีเซ็นเตอร์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท โฆษะโบว์ล จำกัด
- บริษัท ปาล์มโมริช จำกัด
- บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ
- บริษัท โกลด์ชิฟไลน์ จำกัด
- บริษัท ด่านซ้ายไบโอ – เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท เอ็มพีปาร์ติเกิลบอร์ด จำกัด
- บริษัท อินเตอร์สตีวีโดริ่ง จำกัด
- บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- บริษัท ทิสโก้ ลิสซิ่ง จำกัด
- บริษัท อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด (กรุงศรีลิสซิ่ง)
- บริษัท เมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

© .Siamappraisal Company

Top